Krakowska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z Izbą Adwokacką w Dreźnie


Adw. Paweł Gieras, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, podpisał 16 stycznia br. w Dreźnie w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej umowę o współpracy międzynarodowej z Izbą Adwokacką w Dreźnie.

To już kolejna umowa międzynarodowa podpisana w tej kadencji. Delegację Krakowskiej Izby Adwokackiej podczas wyjazdu do Drezna reprezentowali – obok dziekana – adw. Aleksander Gut, sekretarz ORA w Krakowie oraz adw. Kinga Konopka, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą ORA w Krakowie.

Umowa ta, podobnie jak poprzednio podpisane, służy wymianie wzajemnych doświadczeń w obszarze działalności samorządu adwokackiego, stanowieniu prawa i jego stosowania. Obejmuje swoim zakresem także wymianę doświadczeń w obszarze szkolenia aplikantów adwokackich.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/