Krakowska izba adwokacka nawiązała współpracę z TOPR


Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, w imieniu krakowskiej izby adwokackiej podpisał 28 października br. w Zakopanem  umowę partnerską z TOPR w zakresie wsparcia prawnego organizacji pozarządowej.

Delegację krakowskiej izby adwokackiej podczas wyjazdu do Zakopanego reprezentował – obok dziekana – adw. Dariusz Gradzi, członek ORA w Krakowie, zaś ze strony Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pan Jan Krzysztof, naczelnik, członek Zarządu oraz pan Czesław Ślimak, wiceprezes Zarządu TOPR.

Uroczyste podpisanie umowy przypadło na dzień 28 października 2017 roku i było połączone z obchodami Dnia Ratownika TOPR - dokładnie w 108. rocznicę założenia Organizacji. Szeregi TOPR zasiliło 7 nowych ratowników, w tym druga w historii kobieta.

Przedmiotem wsparcia ze strony KIA będzie nieodpłatne udzielanie TOPR pomocy prawnej w postaci udzielania porad prawnych i sporządzenie opinii w sprawach związanych z działalnością TOPR.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry