Krakowska izba na uroczystym Zjeździe Izby Adwokackiej w Wersalu

Doroczny zjazd Izby Adwokackiej w Wersalu, z którą Krakowska Izba Adwokacka posiada partnerską umowę o współpracy, odbył się 12 października.

W uroczystościach ze strony krakowskiej izby, na zaproszenie mecenas Christine Blanchard-Masi, dziekana Izby uczestniczyli: dziekan adw. Paweł Gieras wraz z małżonką adw. Dominika Górnik-Gieras oraz adw. Joannna Wsołek - członek komisji ds. współpracy zagranicznej.

Zjazd rozpoczął się konferencją na temat procedury cywilnej w aspekcie porównawczym. Delegacja z Quebec’u przygotowała mock trial na podstawie autentycznego procesu o zniesławienia, który poruszył niedawno opinię publiczną w Kanadzie. W godzinach popołudniowych w Pałacu Sprawiedliwości w Wersalu odbyło się uroczyste zgromadzenie Izby, z udziałem zaproszonych gości. W trakcie tej uroczystości dziekan Christine Blanchard-Masi wręczyła dziekanowi Izby Krakowskiej pamiątkowy medal Barreu de Versailles.

Oprócz Krakowa, Izba Adwokacka w Wersalu, współpracuje z izbami w Quebec’u (Kanada), Verviers (Belgia) i Pitesti (Rumunia). Dziekani wszystkich tych izb ustalili, że w celu nadania współpracy bardziej praktycznego charakteru zorganizowana zostanie w przyszłym roku międzynarodowa konferencja z udziałem nie tylko adwokatów, ale również przedstawicieli izb handlowych oraz świata businessu na temat prawnych aspektów inwestycji zagranicznych w zainteresowanych krajach.

Uroczysty zjazd był okazją do nawiązania bezpośrednich rozmów z przedstawicielami izby w Pitesti, co powinno mieć wpływ na nawiązanie współpracy i udział reprezentantów z Krakowa na organizowanej w 2019 międzynarodowej konferencji w Rumunii.

Na uroczystym Zjeździe w Wersalu uczestniczyła także dziekan Izby Paryskiej, mec. Marie Aimee Peyron. Zadeklarowała ona gotowość podpisania z Izbą Krakowską umowy o współpracy, co jest powodem do szczególnej radości, zważywszy jak bogaty program szkoleń i staży dla młodych adwokatów, również z zagranicy, oferuje ta izba.

Zjazd zakończył uroczysty bankiet, w którym uczestniczyli adwokaci i goście Izby w Wersalu.

adw. Joanna Wsołek


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry