Liderzy światowych izb prawniczych spotykają się w Warszawie

Liderzy światowych izb prawniczych spotykają się w Warszawie. Prestiżowa konferencja prawnicza World City Bar Leaders zbiega się w tym roku z obchodami 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie. Organizatorami konferencji są Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

- Niezależne samorządy prawnicze i ochrona tajemnic zawodowych stanowią gwarancję rzeczywistej realizacji praw i wolności obywatelskich – podkreślił podczas konferencji liderów światowych izb prawniczych w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.

WCBL to organizacja skupiająca przedstawicieli samorządów prawniczych z najważniejszych miast świata. Służy zacieśnianiu kontaktów pomiędzy środowiskami prawniczymi największych izb na świecie oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z perspektywy zadań prawniczych samorządów.

W tegorocznej konferencji bierze udział prawie 30 przedstawicieli 14 samorządów prawniczych z miast stanowiących centra finansowe i biznesowe świata, takich jak Frankfurt, Paryż, Amsterdam, Londyn, Montreal, Pekin, Chicago, Bruksela i Tokio.

Specjalnym gościem konferencji był Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce dr Adam Bondar. W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na aktualne problemy związane z zagrożeniem niezależności sądownictwa oraz tajemnicy zawodowej prawników.

- Mam wrażenie, iż historia bohaterskiej obrony prawa i wolności, którą realizowali warszawscy adwokaci, szczególnie wspominani z racji 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie, zaczyna się w ostatnich latach dziać na nowo. W rzeczywistości to kolejny rozdział historii walki o podstawowe prawa i wolności obywateli – powiedział dr Adam Bondar.

W ramach dwóch paneli skupiono się przede wszystkim na wymianie  międzynarodowych doświadczeń związanych z niezależnością samorządów prawniczych oraz tajemnicy adwokackiej.

Konferencja potrwa do 14 września br. Tego dnia będą miały miejsce panele na temat roli nowych technologii w bieżącej pracy prawników oraz zagadnienie postępowań dyscyplinarnych.

Kolejny spotkanie w ramach WCBL odbędzie się w roku 2020 w Szanghaju.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry