Łódź: kolejny rocznik aplikantów adwokackich złożył ślubowanie

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich izby łódzkiej odbyło się 10 stycznia w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Podczas uroczystości dziekan adw. Jarosław Zdzisław Szymański zwracał szczególną uwagę na etos zawodu adwokata oraz samorządność i niezależność adwokatury, jako gwarancji realizacji misji zawodu adwokata, przede wszystkim w aspekcie ochrony praw i wolności obywatelskiej.

W ślad za słowami dziekana izby łódzkiej, uroczyście i z należytą estymą, z ust ślubujących padły słowa roty o tym, że aplikant  adwokacki będzie przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Dariusz Limiera, SSR dr Krzysztof Kurosz oraz adw. Anna Gąsecka.

Jak co roku, podczas tej uroczystości wyróżniono aplikanta, który uzyskał najlepszy wynik na egzaminie wstępnym. W tym roku był nim Kamil Pabian, który uzyskał 132 punkty na 150 możliwych. Moment ten był okazją do przywołania ogólnopolskiej klasyfikacji wyników z egzaminu wstępnego, w której wynik izby łódzkiej uplasował się na II miejscu z 72,9% zdawalnością.

Wszystkim nowym aplikantom adwokackim serdecznie gratulujemy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry