Medale Wolności dla łódzkich adwokatów

Adw. Zbigniew Maciejewski, adw. Stanisław Maurer, adw. Jerzy Szczepaniak i adw. Andrzej Wosiński zostali odznaczeni Medalami Wolności.

Adwokaci zostali wyróżnieni za zasługi w działalności na rzecz demokratycznej i niepodległej Rzeczypospolitej, w szczególności za prowadzenie spraw w procesach politycznych stanu wojennego oraz pomoc  działaczom opozycji w latach 80.

Medale wręczył 22 maja w siedzibie ORA w Łodzi adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który powiedział, że tego rodzaju wyróżnienia to rodzaj wdzięczności dla tych, którzy budowali etos Adwokatury, którzy bronili praw człowieka i walczyli o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę.

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA Łódź, podkreślił zaangażowanie odznaczonych adwokatów w walkę o demokrację i uznał, że obowiązkiem adwokatury, jej spuścizną i elementem tożsamości, jest zachowanie pamięci o tamtych czasach. 

Uroczystości wręczenia medali poprzedziła msza święta w intencji adwokatury w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki oraz koncert organowy poświęcony adw. Joannie Agackiej-Indeckiej w kościele ewangelicko-augsburskim w Łodzi.

Adw. Zbigniew Maciejewski był doradcą NSZZ „Solidarność”, obrońcą w procesach politycznych stanu wojennego oraz pełnomocnikiem zwalnianych z pracy za strajki i działalność związkową. Od września 1980 r. był doradcą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, a po wprowadzeniu stanu wojennego doradcą struktur podziemnych „Solidarności” w regionie łódzkim. Jest cenionym przedstawicielem Adwokatury Łódzkiej, wychowawcą wielu pokoleń adwokatów oraz zasłużonym działaczem samorządu adwokackiego.

Adw. Stanisław Maurer był jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, którego celem było wspieranie „Solidarności” w walce o reformy oraz uzyskanie wpływu na kształt prawa w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony. Po wprowadzeniu stanu wojennego bronił pro bono prześladowanych członków opozycji, w tym m.in. Jerzego Kropiwnickiego, Jerzego Dłużniewskiego i Krystynę Kucza-Kuczyńską. Był również pełnomocnikiem internowanych w Łowiczu – Andrzeja Kerna i Konrada Gardy. Od 1983 przez dwie kadencje był członkiem ORA w Łodzi i członkiem Komisji Interwencyjnej przy ORA w Łodzi. Był współautorem projektu wystąpienia ORA w Łodzi do I Prezesa Sądu Najwyższego o wykładnię art. 61 dekretu o stanie wojennym. W 1992 został wybrany na sędziego Trybunału Stanu.

Adw. Jerzy Szczepaniak od końca lat 70-tych był doradcą przedstawicieli opozycji demokratycznej. Był m.in. obrońcą Zdzisława Jaskuły, jednego z najbardziej znanych opozycjonistów łódzkich. Po wprowadzeniu stanu wojennego bronił Jerzego Dłużniewskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”. Był też obrońcą Bohdana Idzikowskiego, przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów. Wraz z adw. Stanisławem Maurerem bronili Apolinarego Przybyłowskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w RSW Prasa Książka Ruch, oskarżonego o sabotaż gospodarczy, za który groziła kara śmierci. Przybyłowski dzięki sprawnej obronie został uniewinniony.

Adw. Andrzej Wosiński bronił w kilkudziesięciu sprawach w procesach politycznych. Uczestniczył w postępowaniach działaczy opozycyjnych o warunkowe przedterminowe zwolnienia. Wspierał ks. Stefana Miecznikowskiego w pomocy tymczasowo aresztowanym i ich rodzinom. Współorganizował Punkt Konsultacyjny dla nowo powstających niezależnych związków zawodowych przy ORA w Łodzi oraz dla niezależnych związków zawodowych przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi.

Panom Mecenasom składamy serdeczne gratulacje.      

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski