Na posiedzenia ORA we Wrocławiu zapraszani są aplikanci

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu wprowadziła zasadę, że na posiedzenia ORA zapraszani są przedstawiciele samorządu aplikantów adwokackich, którzy uczestniczą w części dotyczącej rozpoznawania spraw aplikantów.

- Uczestnictwo przedstawiciela samorządu aplikantów adwokackich wpisze się na stałe w tradycję posiedzeń ORA we Wrocławiu. Aplikanci adwokaccy są bowiem częścią Palestry i ich przedstawiciel powinien uczestniczyć w obradach, aby móc następnie przekazać relację innym aplikantom adwokackim - podkreśla adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu.

Na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zamieszczono relację apl. adw. Kamila Majchrzaka, który wziął udział w osiedzeniu ORA 20 października br. 

- Wydaje się, że zakres i charakter działalności przedstawiciela aplikantek i aplikantów adwokackich na posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zostaną ustalone w porozumieniu z Dziekanem, Kierownikiem Szkolenia oraz pozostałymi Członkami Rady w najbliższym czasie, zaś w przyszłości mają znaczną szansę ewolucji.- napisał.

Relacja apl. adw. Majchrzaka znajduje się pod linkiem (zobacz stronę ORA we Wrocławiu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/