Nagroda Praw Człowieka CCBE dla adw. Mikołaja Pietrzaka


Adw. Mikołaj Pietrzak został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka przyznawaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Nagroda została wręczona na Sesji Plenarnej CCBE 29 listopada br. w Lille.

CCBE przyznało adw. Pietrzakowi nagrodę za działania na rzecz praw człowieka i obrony praworządności, za jego wystąpienia na arenie krajowej i międzynarodowej przeciwko naruszaniu praworządności w Polsce, podważaniu trójpodziału władzy, atakom na niezależność sądownictwa i autonomię prawników. CCBE przypomniało, że mec. Pietrzak reprezentuje Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w postępowaniu dyscyplinarnym, które wszczęto po jego krytycznych wypowiedziach nt. obecnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jest również obrońcą Józefa Pionira, w sprawie którego wniosek o tymczasowe aresztowanie został odrzucony przez sąd, sędzia zaś został później przeniesiony do innego wydziału sądu. Sprawa ta jest przykładem obecnych zagrożeń dla niezawisłości sędziowskiej w Polsce. Jako dziekan ORA w Warszawie mec. Pietrzak wielokrotnie zabierał głos w sprawie destrukcji praworządności i naruszania niezawisłości sędziowskiej w Polsce.

Uroczystość wręczenia nagrody została poprzedzona wykładem profesora Laurenta Pecha, który przeanalizował mechanizmy polityczne podważające rządy prawa. Profesor Pech wyjaśnił, że pierwszym krokiem, zmierzającym do naruszenia praworządności i wprowadzenia demokracji nieliberalnej, jest przejęcie kontroli politycznej nad sądem konstytucyjnym oraz nad mediami publicznymi. Podkreślił, że naruszenie praw człowieka może nastąpić w każdym kraju demokratycznym.

Laudację wygłosił Pan mecenas Patrick Henry, przewodniczący Komisji Praw Człowieka CCBE. Przywołując wartości demokratyczne w Europie, zbudowane na solidarności, braterstwie i wolności, stwierdził: „Mikołaj Pietrzak jest w Polsce głosem obrony prawa, praw człowieka i konstytucji. Obserwując działalność pana mecenasa Pietrzaka, czuję dumę z tego, że jestem – tak jak on – adwokatem.”

Odbierając nagrodę mec. Pietrzak przyznał, że czuje się zaszczycony odbierając tę wyjątkową i prestiżową nagrodę nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podkreślił, że to dla niego niezwykłe wyróżnienie znaleźć się w gronie wcześniejszych laureatów nagrody, którymi  m.in. są Zaza Khatiashvili, Intigam Aliyev i Tahir Elçi, który swoją walkę w obronie praw człowieka przypłacił życiem.

Dziekan warszawskiej izby adwokackiej dodał, że odbiera tę nagrodę w imieniu wszystkich polskich prawników, którzy w ostatnich latach ciężko pracują na rzecz obrony podstawowych wartości państwa demokratycznego, jakimi są m.in. praworządność, trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, samorządów prawniczych i samych prawników oraz prawa obywatelskie. (czytaj przemówienie adw. Mikołaja Pietrzaka) (czytaj przetłumaczone przemówienie)    

W uroczystości wręczenia nagrody Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. 

CCBE przyznaje Nagrodę Praw Człowieka od 2007 roku. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych prawników i organizacji prawniczych za wyjątkowe zaangażowanie i poświęcenie dla podtrzymania wartości ochrony praw i wolności obywatelskich. Nagroda ta ma również przypominać o podstawowych wartościach zawodu prawnika.

Adw. Mikołaj Pietrzak, od 2016 r. jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2016 był przewodniczącym komisji praw człowieka przy NRA.

W swojej działalności zawodowej i społecznej poświęcił się szerzeniu idei państwa prawa i ochronie praw człowieka. Wielokrotnie podejmował się prowadzenia spraw trudnych i kontrowersyjnych, dotyczących obrony praw jednostki przed aparatem państwowym. M.in. podjął się reprezentowania Abd al Rahima al Nashiri w polskim śledztwie i w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie dotyczącej tzw. tajnego więzienia CIA w Polsce. Był również obrońcą Beaty Sawickiej, Weroniki Marczuk czy Józefa Piniora.

W ramach swojej praktyki wspiera pro bono działalność organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Greenpeace Polska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Jest laureatem nagrody im. Edwarda Wende. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład pięcioosobowej rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Jest członkiem międzynarodowych organizacji prawniczych: European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers, oraz Legal Experts Advisory Panel, Fair Trials International. Prowadzi warszawską kancelarię Pietrzak Sidor i Wspólnicy Sp. J. i jest członkiem Doughty Street Chambers w Londynie. Jest stałym przedstawicielem polskiej adwokatury przy CCBE w komisjach: Praw Człowieka oraz Stałej Delegacji przy Trybunale w Strasburgu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. 

Panu Dziekanowi składamy serdeczne gratulacje.

czytaj biuletyn CCBE

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry