Dostępny jest najnowszy numer "Palestry Świętokrzyskiej"


Dostępny jest najnowszy, wakacyjny numer "Palestry Świętokrzyskiej". Oprócz tekstów na tematy prawne, czytelnik znajdzie prace poświęcone wydarzeniom historycznym oraz relacje z wydarzeń z życia środowiska kieleckiej izby adwokackiej.

Wydanie kolejnego numeru Palestry Świętokrzyskiej następuje w czasie wakacyjnym, który w sposób naturalny odrywa nas od bieżących spraw, dając chociaż odrobinę wypoczynku i wycieszenia z dala od codzienności. Mimo wakacyjnego nastroju, w przestrzeni publicznej jesteśmy uczestnikami wielu wydarzeń. Z uwagi na ich znaczenie nie sposób przejść obok nich obojętnie.

Za kilka miesięcy, w dniach 25 – 26 listopada 2016 r., odbędzie się w Krakowie Krajowy Zjazd Adwokatury, który nie tylko dokona wyboru nowych władz naszego samorządu, ale również przyjmie program na kolejną czteroletnią kadencję. Jest to ważny czas wyborów i decyzji, a Zjazd winien stać się manifestacją naszego przywiązania do samorządnej i niezależnej Adwokatury. Adwokaci chcą samorządu, który dbając o interesy naszego środowiska, będzie z determinacją występował w obronie demokratycznego państwa prawa oraz wolności i praw obywatelskich.

Adwokaturze nie jest obojętne bezpieczeństwo obywateli, zwłaszcza w czasie narastającej fali aktów o charakterze terrorystycznym. Walka z terrorem uderzającym w niewinne ofiary, w sferze regulacji prawnych winna jednak następować z poszanowaniem zasady proporcjonalności środków, aby nie zostały naruszone prawa i wolności konstytucyjne, w szczególności prawo do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz zasady autonomii informacyjnej. W naszym środowisku szczególne obawy dotyczą możliwości naruszeń tajemnicy adwokackiej. Kierując się tymi motywami NRA zaskarżyła niektóre rozwiązania przyjęte w znowelizowanej ustawie o Policji do Trybunału Konstytucyjnego, w tym dotyczące zasad gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji, o których mowa w art. 178 pkt. 1 i art. 180 §2 Kodeksu postępowania karnego objętych tajemnicą adwokacką i obrończą.

Za sprawą interpelacji posła Waldemara Budy do Ministra Sprawiedliwości, odżyła medialnie sprawa połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego. Na szczęście to odosobnione wystąpienie nie łączy się z realnymi inicjatywami ustawodawczymi. Nie czas, aby w sferze publicznej rozgrywać środowisko adwokackie i radcowskie perspektywą fuzji samorządów. W odniesieniu do tej kwestii godne przypomnienia są słowa wypowiedziane przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniu 6 marca 2010 r.: jeśli jakieś korporacje nie chcą, by je łączyć, to nie należy tego robić.

W bieżącym numerze mamy przyjemność przedstawić wiele interesujących artykułów pióra znakomitych autorów. Poza zagadnieniami prawnymi Szanowni Czytelnicy znajdą wiele interesujących prac poświęconych wydarzeniom historycznym, z nutką nawiązującą do ważnych rocznic, ale też mających odniesienie do naszego regionu. Dopełnieniem tych publikacji są relacje z wydarzeń z życia środowiska świętokrzyskiej Palestry.

adw. Jerzy Zięba

redaktor naczelny

Numer dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Okręgowej Rady Adwoakckiej (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/