Izba szczecińska uczciła pamięć adw. dr. Łyczywka i adw. Chmury


Dla uczczenia pamięci dwóch wybitnych adwokatów - dr. Romana Łyczywka i Jerzego Chmury, szczecińska izba adwokacka nadała ich imiona salom w siedzibie ORA. Na uroczystości 18 listopada obecni byli adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. 

W 2016 roku, 8 lutego przypadała 100. rocznica urodzin zmarłego 22 lata temu adw. dr. Romana Łyczywka, a 31 marca 2016r. zmarł  adw. Jerzy Chmura – obaj byli wybitnymi adwokatami Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Szczecinie z 18 czerwca 2016r. postanowiono uhonorować obu zmarłych członków Izby nadając ich imionami sale siedziby izbowej: salę konferencyjną imienia Jerzego Chmury, zaś salę posiedzeń ORA imienia dr. Romana Łyczywka.

Na uroczystość nadania tym salom imion wybitnych adwokatów przybyli adw. Andrzej Zwara, adw. Jacek Trela, zaproszeni goście z władz miasta, prezesi sądów i członkowie innych samorządów prawniczych.

W salach, którym nadawano imiona adwokatów Romana Łyczywka i Jerzego Chmury – przedstawiono dużą liczbę pamiątek, w tym odznaczenia państwowe, ordery, dokumenty, a także pozycje bibliograficzne i publicystyczne. Sylwetki adwokatów przedstawił adw. Marek Mikołajczyk. W ramach niespodzianki dla niemal 200 gości, „Obronę Sokratesa” wygłosił znany aktor scen warszawskich, Edward Sosna.

Po oficjalnych uroczystościach w sali Klubu Adwokata otwarto wystawę prac malarskich r.pr. Aliny Andrzejuk, zatytułowaną „W ogrodzie czasu”. Gościom umilała czas koncertem na pianinie utalentowana aplikanta izby, Martyna Kawiak.

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury spotkali się w gabinecie Dziekana ORA z kandydatem na Prezesa NRA adw. Jackiem  Trelą.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele mediów. 

         

Adw. Włodzimierz Łyczywek

Dziekan ORA w Szczecinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/