ORA w Szczecinie: zmiany w specustawie dot. koronawirusa ograniczają prawo do obrony

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża dezaprobatę z zapisów umieszczonych w specustawie dotyczącej koronawirusa, które ograniczają realizowanie prawa obywateli do obrony. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża stanowczą dezaprobatę wobec faktu, iż w kolejnym projekcie ustawy, która w tytule ma "O dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych... i zmianie niektórych innych ustaw" pomieszcza się przepisy, które ewidentnie zmieniają gwarancje konstytucyjne w zakresie prawa do obrony obywateli.

Za sprzeczne z Konstytucją i to zarówno art. 42 ust. 2, jak i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP uznać należy:

- Procedowanie przez sądy w przedmiocie aresztu tymczasowego bez fizycznej obecności obywatela, wobec którego ten środek ma być zastosowany.

- Uniemożliwienie osobie, wobec której ma być zastosowany środek zapobiegawczy, fizycznej obecności obrońcy, a także możłiwości składania przez niego oświadczeń i wniosków bezpośrednio sądowi.

- Możliwości udzielania na bieżąco porad i wyjaśnień osobie, wobec której stosowana jest ta procedura, przez ustanowionego przez nią obrońcę.

Rolą obrońcy jest czynne realizowanie prawa do obrony jego klienta, które to prawo może być realizowane jedynie poprzez zapewnienie bezpośredniego kontaktu adwokata na osobności z osobą zatrzymaną oraz prawem do tajemnicy obrończej: natomiast projektowany przepis art. 34 projektowanej ustawy czyni zarówno gwarancje obywatela, jak i obrońcy czysto iluzorycznymi.

(czyta uchwałę ORA w Szczecinie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry