Nowy numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego


Obszerny wywiad z adw. Dariuszem Strzeleckim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, otwiera nowy numer Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego. W listopadzie izba gdańska obchodzi jubileusz 70-lecia. 

Rozmowę z dziekanem przeprowadził adw. Kacper Najder. Jej przedmiotem jest zarówno ciekawa i powiązana z historią Polski lat 70- i 80-tych ścieżka kariery adw. Strzeleckiego, jak i praca samorządu izby gdańskiej.

Ten numer kwartalnika zawiera także tekst o inspiracjach: tym razem adw. Krzysztof Golec wskazuje co w kwestii regulacji etyki wykonywania zawodu adwokata na Malcie może inspirować środowisko prawnicze w Polsce.

Apl. adw. Anna Kołaczko sporządziła ciekawą analizę „prawa do szczęścia”, biorąc pod uwagę różne definicje językowe, ustroje państwowe i systemy prawne.

W numerze także relacje i zaproszenia na wydarzenia sportowe.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry