Nowy numer In Gremio nt. zmian w ważnych ustawach


Tematem wiodącym są nowelizacje wielu istotnych dla funkcjonowania naszego państwa ustaw – o Trybunale Konstytucyjnym, o Policji, o służbie cywilnej czy Prawa o prokuraturze. Szczecińscy prawnicy komentują na łamach IG nowe przepisy.

W numerze także teksty m.in. o adwokacie z urzędu, którego zakres funkcjonowania w ostatnim czasie mocno się poszerzył. W rubryce „Okiem aplikanta” czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, czy aplikacja stała się mniej atrakcyjna. In Gremio dzieli się też informacjami o nadchodzącej wizerunkowej ofensywie adwokatury.

Poza tym w numerze cykliczne artykuły w rubrykach „Język na wokandzie”, „Z repertorium rzecznika” oraz szereg innych publikacji i relacji ze zdarzeń z życia lokalnego środowiska prawniczego.

Do lektury zachęca adw. Piotr Dobrołowicz, redaktor naczelny In Gremio


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/