Nowy numer kwartalnika Palestra Świętokrzyska


Ukazał się kolejny numer kwartalnika "Palestra Świętokrzyska", datowany na wrzesień-grudzień 2020 r.

W numerze przeczytać można artykuły znakomitych autorów o tematyce zarówno prawniczej, jak i historycznej, kulturalnej i społecznej. Prawdziwą perełką są znakomite wiersze Adama Zagajewskiego.

Słowo wstępu napisał adw. Jerzy Zięba, redaktor naczelny.

Rok 2020 odchodzi w cieniu pandemii koronawirusa, który obnażył najsłabsze elementy na-szego systemu edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy. Oficjalne komunikaty każdego dnia przynoszą informacje o nowo zakażonych i coraz większej liczbie osób, które zmarły. To rodzi  obawę o nasze zdrowie a nawet życie. Z kolei izolacja i dystans osłabiają relacje międzyludzkie. Cierpi na tym nasz dobrostan psychiczny. Konieczność trudnej adaptacji do nowych warunków i ograniczeń obwarowa-nych restrykcjami budzi wiele pytań i wątpliwości - czytamy we wstępie. - W ostatnich czasach jesteśmy świadkami niespotykanego dotychczas ataku na rządy prawa. Pogłębiający się kryzys praworządności, demokracji i praw człowieka rodzi obawy o stan tych uniwer-salnych i głęboko zakorzenionych w systemach demokratycznych wartości.

Numer kwartalnika dostępny pod linkiem (zobacz link)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry