Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej


Kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej ukazuje się w okresie burzliwych dyskusji wokół zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym - podkreśla w słowie wstępu adw. Jerzy Zięba, redaktor naczelny "Palestry Świętokrzyskiej. 

"Adwokatura świadoma swojej ustawowej powinności współdziałania w obronie prawa i wolności obywatelskich oraz kształtowania prawa, nie pozostawała obojętna na dokonujące się w tak wielkim pośpiechu zmiany" - przypomina adw. Zięba. "Podobnie jak podczas prac nad zmianą ustawy o TK w czerwcu 2015 r., z tą samą determinacją podkreślaliśmy, że złe prawo niszczy Państwo, a rozwiązania prawne podejmowane w imię doraźnych, krótkowzrocznych celów politycznych są szkodliwe dla obywateli i wymiaru sprawiedliwości. Dla adwokatury niezależne i niezawisłe sądy są wartością fundamentalną. Dlatego z niepokojem odbieramy grudniową nowelizację ustawy. Przyjęte bowiem rozwiązania mogą prowadzić do rażącego naruszenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłości jego sędziów oraz godzić w sprawność postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym".

Redaktor naczelny Palestry Świętokrzyskiej zaznacza, że zastrzeżenia środowiska budzą również proponowane zmiany w ustawie o Policji, które mogą prowadzić do poważnych ograniczeń w zakresie korzystania przez obywateli z ich praw i wolności konstytucyjnych, w szczególności z prawa do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz zasady autonomii informacyjnej. Dla naszego środowiska szczególne obawy związane są z możliwością naruszeń tajemnicy adwokackiej.

Adw. Zięba poleca szczególnie artykuł prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, która pisze na temat pewnej rewolucji, która do dziś, z uwagi na jej historyczne konsekwencje, wywołuje liczne znaki zapytania. Niemniej interesujące są publikacje profesorów Piotra Kardasa i Jacka Giezka, którzy w dwugłosie czynią rozważania na temat możliwości stosowania tzw. abolicji indywidualnej z punktu widzenia konstytucyjnej podstawy prezydenckiego prawa łaski, co nadal jest żywo dyskutowanym zagadnieniem w kontekście postąpienia prezydenta Andrzeja Dudy.

Z kolei prof. Małgorzata Kłys przybliża dzieje medycyny sądowej, ukazując szalony postęp w jej rozwoju oraz jej znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości. Dopełnieniem tych publikacji są artykuły Wieńczysława Grzyba na temat pozycji urzędu sędziego w systemie wymiaru sprawiedliwości, Małgorzaty Kożuch poświęcony zagadnieniom mediacji, Leszka Wieczorka o podkulturze więziennej, Michała Kotańskiego, sprawującego
od niedawna funkcję dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, o jego dziejach oraz
prace z zakresu historii Jana Główki, Jana Kuklewicza i Cezarego Jastrzębskiego. Nie zabrakło też
relacji z XXV Biegu Powstania Warszawskiego.

Z całym numerem Palestry Świętokrzyskiej można zapoznać się pod adresem: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/