Nowy numer „Palestry Świętokrzyskiej”

W najnowszym numerze „Palestry Świętokrzyskiej” przeczytamy m.in. o gwarancji prawa do obrony i dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego, o niezawisłości sędziego i niezależności adwokata oraz o muzeum wirtualnym Adwokatury.

W słowie wstępnym adw. Jerzy Zięba, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i redaktor naczelny pisma przypomina, że Adwokatura w każdych warunkach historycznych dawała świadectwo wierności swojemu powołaniu, w istotę którego są wpisane obrona praw i wolności obywatelskich, obrona słabszych przed silniejszymi. – Czas wielkich rocznic w sposób szczególny skłania do zadumy i refleksji nad tym co trwałe, co wytrzymało próbę czasu, co łączy przeszłość z teraźniejszością – pisze adw. Zięba.

W numerze znajdziemy wiele ciekawych artykułów, m.in. o gwarancji prawa do obrony i dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego, w świetle dyrektywy w sprawie prawa do dostępu do adwokata, doktryny Salduz oraz doktryny Miranda, autorstwa adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA. Adw. Andrzej Malicki, członek NRA, pisze o niezawisłości sędziego i niezależności adwokata. Z kolei adw. dr Łukasz Chojniak analizuje zaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W części historycznej adw. dr Tomasz Kotliński pisze o historycznych lwowskich zakładach karnych, a dr Magdalena Książek o próbach regulacji prawnych zjawiska włóczęgostwa i żebractwa na ziemiach Królestwa Polskiego w XIX w. Adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry” zapowiada inaugurację muzeum wirtualnego Adwokatury Polskiej z okazji 100-lecia odrodzonego samorządu.    

Czytaj wersję elektorniczną

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski