Nowy numer Palestry Świętokrzyskiej

Ukazał się nowy numer Palestry Świętokrzyskiej.

W słowie wstępu adw. Jerzy Zięba, redaktor naczelny i dziekan izby kieleckiej, przypomina o jubileuszach, które Adwokatura świętowała w ostatnim półroczu - stulecie izb adwokackich w Warszawie i Lublinie oraz 70. rocznicę izby w Łodzi. Wspomina także o II Kongresie Prawników Polskich, który miał miejsce 1 czerwca w Poznaniu.

Wśród tekstów w tym numerze są m.in. artykuły adw. prof. Piotra Kardasa "Czy możliwa jest odpowiedzialność wierzyciela za współdziałanie w popełnieniu przestępstwa na szkodę wierzyciela? O funkcjach prawa karnego na płaszczyźnie wyznaczania bezprawności w sfere obrotu gospodarczego" oraz tekst adw. prof. Macieja Gutowskiego "Szkoda jako jedna z przesłanek odpowiedzialności kontraktowej na grucie art. 471 KC."

Warto zwrócić również uwagę na artykuł "Regulacja prawna udzielania pomocy publicznej w UE - zasady regulacji prawnej udzielania pomocy publicznej przez Państwa Członkowskie UE" autorstwa adw. dr. hab. Vasyla Andrijiva.

 

(czytaj na stronie ORA w Kielcach)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry