Obchody 100-lecia Adwokatury w izbie szczecińskiej

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie zorganizowała izbowe obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej 12-13 października.

Obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. Adwokaci Polscy Ojczyźnie, która prezentowana była w Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Z kolei w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej prelekcje dla adwokatów i aplikantów adwokackich wygłosili Draginja Nadaždin, dyrektor Amnesty International (sekcja Polska) oraz adw. Jerzy Naumann - twórca komentarza do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej.

Następnego dnia, 13 października, w wypełnionej po brzegi sali kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. granic wykonywania zawodu. Prelegentami byli sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski, Draginja Nadaždin, dyrektor Amnesty International, adw. Hanna Łyczywek-Falkowska i - w zastępstwie adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA – dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek.

W drugim panelu dyskusyjnym nt. tajemnicy zawodowej adwokackiej swoje poglądy przedstawiali dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, adw. Jerzy Naumann z Warszawy, Małgorzata Jankowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a także adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA.

Wydarzenie to prowadzili z szczecińscy adwokaci: adw. Marta Adamek-Donhöffner oraz adw. Piotr Dobrołowicz.

W wieczornej gali, która odbyła się w wielkiej sali symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza uczestniczyło ponad 600 osób. Warto przypomnieć, że Filharmonia, podobnie jak leżące naprzeciw Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy, uzyskała miano najpiękniejszego obiektu architektonicznego w Europie i na świecie w latach 2014-2015.

Uroczystości otworzył Dziekan ORA w Szczecinie, adw. Włodzimierz Łyczywek przy obecności wprowadzonego już na scenę Sztandaru Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Inauguracyjne przemówienie o roli Adwokatury w dziejach naszego narodu, we współtworzeniu dobrego prawa, a także dbałości o przestrzeganie praw obywatelskich wygłosił adw. Jacek Trela, Prezes NRA. Przypomniał on sylwetki adwokatów, którzy współtworzyli samorząd adwokacki w zachodniopomorskim- adw. Romana Łyczywka i Jerzego Chmury. Pierwszy z nich był m.in. powstańcem warszawskim, organizatorem polskiego życia publicznego oraz współtwórcą struktur wymiaru sprawiedliwości w Szczecinie tuż po wojnie, współzałożycielem samorządu adwokackiego, publicystą, działaczem opozycyjnym lat osiemdziesiątych, obrońcą w procesach politycznych, erudytą, bibliofilem i humanistą.

Z kolei adw. Chmura to legenda szczecińskiej palestry, obrońca w procesach politycznych PRL-u, doradca „Solidarności”, rozpracowywany i represjonowany przez SB, senator na początku lat 90-tych, sędzia Trybunału Stanu.

Nawiązując do tych postaci, ważnych dla Adwokatury nie tylko szczecińskiej, ale i polskiej, adw. Jacek Trela mówił o niezależnym zawodzie adwokata. Podkreślił, że niezależność od wszelkiej władzy i jakichkolwiek wpływów jest warunkiem właściwego wykonywania zawodu adwokata, który jest nie tylko zwykłą, zarobkową pracą, jak wiele innych zawodów, ale jest - jak niewiele innych - misją.

- Misją, którą wykonujemy codziennie, często nie zdając sobie z tego sprawy, bo obrona praw jednostki to nie tylko występowanie przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - mówił Prezes NRA - ale to przede wszystkim sprawy w sądach powszechnych i w urzędach, wtedy kiedy obywatele spotykają się z opresją ze strony machiny państwowej.

Dlatego adwokaci tak głośno wypowiadają się na temat niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, bo ta niezależność i niezawisłość jest gwarantem ochrony praw jednostki - zaznaczył adw. Trela. Dodał, że także tajemnica zawodowa, której próby ograniczenia były podejmowane w ostatnim czasie jest dla obywateli gwarancją prawa do sądu i prawa do obrony.

Prezes NRA mówił także, że samorząd adwokacki nie jest związkiem zawodowym, lecz organizacją, która ma wspierać adwokatów w ochronie praw i wolności obywatelskich. Samorząd jest do tego powołany mocą art. 1 Prawa o Adwokaturze.

Na koniec adw. Jacek Trela przywołał słowa Ludwiki Wujec z konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, która odpowiadając na pytanie "co to jest sprawiedliwość", stwierdziła, że sprawiedliwość oznacza to, żeby "nikogo nie skrzywdzić".Pani Ludwika Wujec była gościem konferencji "Dlaczego warto być adwokatem" 12 października.

Prezes NRA życzył, by adwokaci tak wlaśnie rozumieli swoją rolę we współdziałaniu w wymiarze sprawiedliwości, reprezentując klientów. - Takie nasze postawy będą gwarantować, że kolejne pokolenia adwokatów przy kolejnych jubileuszach będą się odwoływać do tych wartości - powiedział.

Okazjonalne przemówienia wraz z pięknymi adresami rzeczowymi przekazali Szczecińskiej Izbie Adwokackiej marszałek województwa Olgierd Geblewicz, a także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Przemówienia związane z rolą Adwokatury w tworzeniu i stosowaniu prawa wygłosili Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego – SSN Michał Laskowski.

Historię adwokatury szczecińskiej w jej instytucjonalnej formie od 67 lat, ale w rzeczywistości istniejącej od pierwszych dni po zakończeniu II wojny światowej, przybliżył szczeciński adwokat Andrzej Zajda.

Prezes NRA, adw. Jacek Trela, odznaczył pięciu szczecińskich adwokatów bardzo rzadkim i cenionym wyróżnieniem „Adwokatura Zasłużonym”. Odznaczenie to otrzymali: adw. Marta Adamek-Donhöffner, adw. Hanna Łyczywek-Falkowska, adw. Jacek Motyka, adw. Waldemar Juszczak i adw. Piotr Dobrołowicz.
W uroczystościach zarówno w dniu 12, jak i 13 października, uczestniczyło wielu członków Naczelnej Rady Adwokackiej.

Na Gale przybyli też rektorzy wyższych uczelni Szczecina, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Szczecinie, a także wielu prawników z prawniczych korporacji.

Po wyprowadzeniu Sztandaru SIA Mała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej dała koncert Pt. Mozart meet Vivaldi, który to koncert był bisowany.

Całość wydarzenia w Wielkiej Sali Filharmonii Szczecińskiej brawurowo prowadził mecenas Marek Mikołajczyk.

Po oficjalnej gali w salach recepcyjnych Filharmonii odbył się bankiet, a muzyczną oprawę dał zespół złożony ad hoc przez adwokatów i aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza  po raz pierwszy w historii została podświetlona na zielono, w kolorze przynależnym Adwokaturze.

Od dwóch tygodni adwokatura szczecińska przygotowała piękne wkładki, obrazujące cele i zadania Adwokatury przez ostatnie 100 lat, prezentowane we wszystkich lokalnych dziennikach. Inicjatywa ta zakończy się ostatnią prezentacją przed dniem Święta Niepodległości (łączny nakład 72.000 egzemplarzy).

(zobacz wkładkę)


adw. Włodzimierz Łyczywek
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry