Obchody 100-lecia Adwokatury w izbie wrocławskiej

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu świętowała 17 grudnia 100-lecie Odrodoznej Adwokatury Polskiej. Podczas uroczystości wyróżniono adwokatów zaangażowanych w życie samorządu.

Gala 100-lecia odbyła się w sali Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru Izby oraz odśpiewaniem Hymnu Polski. Spotkanie dedykowane było tym adwokatom, którzy działali na rzecz samorządu adwokackiego. W tym gronie znaleźli się sędziowie dyscyplinarni, rzecznik i jego zastępcy, członkowie zespołu wizytatorów, wykładowcy, adwokaci zaangażowani w organizację zgromadzeń izbowych, byli dziekani oraz członkowie wszystkich kadencji ORA. Łącznie 167 osób. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy za swoją aktywność samorządową.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sektretarza NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, a także sędziowie wrocławskich sądów oraz prokuratorzy, którzy zawsze okazywali szacunek w stosunku do adwokatów. Gościliśmy także przedstawicieli świata nauki.

Po przywitaniu gości zgromadzeni gromkimi brawami przywitali prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka, którego dziekan ORA adw. Andrzej Grabiński uhonorował statuetką krasnala – adwokatka. Prezydenta przekazał zaś XVIII- wieczną rycinę wrocławskiego rynku.

W przemówieniu prezydent podziękował za wyrazy sympatii i wsparcie, jakie otrzymał od wrocławskich adwokatów. Podkreślił, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc przy współpracy z Gminą Wrocław.

Następnie zabrał głos prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela. Dziękując za zaproszenie przywołał wspomnienie o pierwszym dziekanie ORA we Wrocławiu prof. Witoldzie Świdzie. Następnie dużo miejsca poświęcił sylwetce dziekana Stanisława Afendy, jako niezłomnego obrońcy w sprawach politycznych, wspominając także o naszym dziekanie Henryku Rossie, który również bronił działaczy opozycyjnych. Zauważył jednocześnie, że wraz z izbą krakowską izba wrocławska stworzyła jedyny w Palestrze internetowy system doskonalenia zawodowego iDeA. Współpraca obu Izb, która nawiązana została 5 lat temu, jest wzorem godnym naśladowania.

Kolejnymi mówcami byli goście z Krakowa: dziekan Paweł Gieras, wicedziekan Krzysztof Kostański i skarbnik Andrzej Karczewski. Komplementując działania wrocławskiej ORA delegacja z Krakowa wręczyła karykatury trzem adwokatom z wrocławskiej Izby: adw. Grabińskiemu oraz Sławomirowi Krzesiowi i Maciejowi Eisermannowi. Dar cenny, bo wchodzą one w skład  100 karykatur polskich adwokatów, które powstały z okazji 100-lecia samorządu. Następnym mówcą był  dziekan OIRP Leszek Korczak, będący jednocześnie wiceprezesem KIRP, od którego Izba otrzymała obraz przedstawiający budynek OIRP we Wrocławiu.

Następnie dziekan ORA we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński wraz ze Sławomirem Krzesiem i Leszkiem Rojkiem wręczyli pięć statuetek krasnali. Pierwszą wyróżnioną osobą była dyrektor biura ORA Jolanta Noculak. Krasnale otrzymali także: wicedziekan ORA w Krakowie Krzysztof Kostański, dziekan ORA w Wałbrzychu Wojciech Biegański,  a także dwóch sędziów Wojciech Kociubiński i Henryk Komisarski.

Kolejnym punktem programu było wręczenie przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA, przyznanych przez Prezydium NRA medali 100-lecia Adwokatury Polskiej, które otrzymali:

 1.  Anna Gnutek
 2. Janusz Hoszowski
 3. Barbara Józefowicz-Olczyk
 4. Maciej Korta
 5. Jacek Kruk (pośmiertnie)
 6. Wojciech Krzysztoporski
 7. Piotr Latos
 8. Tadeusz Lewicki
 9. Alina Lubczyńska
 10. Mina Łosowska
 11. Andrzej Malicki
 12. ks. Stanisław Pawlaczek
 13. Henryk Pękalski
 14. Henryk Rossa
 15. Jacek Szymański
 16. Anna Ślęzak

Następnie dziekan Grabiński wraz ze Sławomirem Krzesiem i Leszkiem Rojkiem wręczyli dyplomy dla uczestniczących w spotkaniu adwokatów z wrocławskiej Izby, działających na rzecz samorządu (lista osób wyróżnionych).

Ostatnim punktem uroczystości jubileuszowej była projekcja filmu pt. „Ewa chce spać”.

 adw. Andrzej Grabiński

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry