Obchody 100-lecia Adwokatury w Pomorskiej Izbie Adwokackiej


Debata w ramach Gdańskiego Areopagu Kultury, zasadzenie drzewa w gdańskim parku oraz stworzenie „kapsuły czasu” – przesłanie adwokatów do przyszłych pokoleń – w taki sposób pomorscy adwokaci uczcili stulecie samorządu adwokackiego. Poniżej publikujemy relację adw. Joanny Gręndzińskiej.   

Rok 2018 to rok szczególny dla wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich, ponieważ 100 lat temu wraz z Odrodzeniem Państwa Polskiego odrodziła się również Adwokatura. Ten silny związek Adwokatury z suwerennością Państwową jest nieprzypadkowy i wskazuje jak ogromną rolę społeczną pełnią adwokaci.

W tym roku odbywają się wydarzenia na skalę krajową i lokalną, upamiętniające tę ważną dla nas rocznicę.

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku przystępując do planowania pomorskich obchodów postawiła sobie za cel, aby wydarzenia te nie były przeznaczone jedynie dla adwokatów, lecz miały wymiar lokalny. Planując zatem harmonogram obchodów postanowiliśmy sięgnąć do trzech  pięknych gdańskich tradycji – Gdańskiego Areopagu Kultury, tradycji sadzenia drzew, celem upamiętnienie ważnych wydarzeń miejskich oraz stworzenia kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń.

Na pamiątkę 100-lecia odrodzonej Adwokatury 18 maja 2018 roku w Parku Świętopełka w Gdańsku posadzony został Tulipanowiec Amerykański. Gatunek z rodziny magnoliowatych, swoją nazwę zawdzięcza kwiatom, które kształtem przypominają tulipany. Pomorska Izba Adwokacka we współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni szukała miejsca, które kojarzyć się będzie z Adwokaturą. Park Świętopełka wybrany został nieprzypadkowo, ze względu na bliskie położenie w stosunku do Domu Adwokata, gdzie siedzibę ma Pomorska Izba Adwokacka. Drzewo zostało zasadzone przez adwokatów i aplikantów naszej izby, którzy osobiście zaangażowali się w  sadzenie drzewa. Każdy chętny mógł wziąć w dłonie łopatę i konewkę i pomóc w sadzeniu oraz podlewaniu drzewa. Uroczystość miała charakter rodzinny, gdyż do parku przyjechali adwokaci i aplikanci ze swoimi rodzinami. Szczególnie dzieci chętnie zabrały się za podlewanie posadzonego okazu, pozując przy tym chętnie do zdjęć robionych m.in. przez Macieja Kosycarza, znanego gdańskiego fotografa i wydawcę albumów o Gdańsku. Pierwsze drzewo ufundowane i zasadzone przez Pomorską Izbę Adwokacką jest wyjątkowe również ze względu na fakt, że jest to jedyny tulipanowiec w przestrzeni miejskiej. Pomysłodawcą akcji sadzenia drzewa był adw. Paweł Górski, z zamiłowania ogrodnik.

Następnie obchody jubileuszu przeniosły się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbyła się debata „Wolność-Samorządność-Adwokatura - wiosna czy jesień?” Obchody w Europejskim Centrum Solidarności rozpoczęły się od przemówienia adw. Dariusza Strzeleckiego, dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej. Następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela. W swoim wystąpieniu Prezes podkreślał rolę pomorskiej adwokatury w historii samorządu. Mocno akcentował piękną kartę pomorskiej adwokatury, która w PRL zasłynęła obronami więźniów politycznych. Swoje słowa podziękowania skierował m.in. do adw. Jacka Taylora czy adw. Romany Orlikowskiej- Wrońskiej.  Wiele ciepłych słów Prezes skierował również pod adresem ś.p. adw. Eweliny Wolańskiej, którą nasza izba pożegnała w ubiegłym roku. Kreśląc dzieje pomorskiej adwokatury Prezes zauważył, że obecnie Adwokatura staje się środowiskiem młodych ludzi, a większość adwokatów to osoby poniżej 40 roku życia.

Celem debaty była dyskusja na tematy nierozerwalnie związane z naszą codzienną pracą – Wolność-Samorządność-Adwokatura. Uczestnicy debaty zastanawiali się również nad tytułowym pytaniem, czy dzisiejsze realia to okres wiosny czy jesieni dla Adwokatury. Pomysłodawcą debaty oraz  jej moderatorem był adw. Marcin Derlacz, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich, przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy PIA w Gdańsku oraz p.o. przewodniczącego Komisji Edukacji Prawnej przy NRA. Do udziału w debacie zaproszono prof. dr. hab. Jerzego Zajadło – prawnika, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, gdańskiego adwokata - Andrzeja Zwarę, byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, obecnie prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury,  dr hab. Monikę Płatek, prof. UW – prawniczkę i feministkę, ks. Krzysztof Niedałtowskiego – teologa i religioznawcę, Martę Abramowicz - reporterkę, badaczkę społeczną, działaczkę na rzecz praw człowieka, autorkę książki „Zakonnice odchodzą po cichu”, prof. dr hab. Piotra Dominiak – ekonomistę i wykładowcę akademickiego oraz prof. dr hab. n. med. Jacka Jassema - lekarza onkologa i radiologa.

Dobór zaproszonych gości o zróżnicowanych poglądach był nieprzypadkowy. Organizatorzy od początku planowali żywą dyskusję i ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności, oczekiwania te zostały spełnione. Prelegenci opowiadali czym dla nich jest wolność, czy wolność i równość występują nierozerwalnie, gdzie znajdują się granice wolności oraz czy jako społeczeństwo potrafiliśmy wykorzystać wolność po roku 1989. Podczas dyskusji szeroko omawiano również miejsce kobiet w społeczeństwie i w Adwokaturze. Adw. Andrzej Zwara podczas dyskusji oświadczył, że hasło kampanii „Adwokatura jest kobietą” jest mu szczególnie bliskie, a z jego doświadczeń zawodowych wynika, że kobiety są wspaniałymi prawnikami i świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych. Każdy z prelegentów wyraził również swoje zdanie jaką rolę dla Adwokatury widzi w przyszłości. Prof. Monika Płatek mocno akcentowała konieczność aktywnej obrony przez adwokatów praw i wolności jednostki. Przesłanie to zostało ochoczo podchwycone przez prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacka Trelę, który oświadczył że zaleci Komisji Praw Człowieka przy NRA zajęcie się sprawą osób osadzonych w ośrodku w Gostyninie. Podczas debaty podkreślano rolę edukacji prawnej, w którą powinna zaangażować się Adwokatura. Moderator dyskusji adw. Marcin Derlacz przy tej okazji podkreślił zasługi Pomorskiej Izby Adwokackiej, która jest liderem w edukacji prawnej młodzieży, seniorów, nauczycieli i przedsiębiorców.

Prelegenci mimo często odmiennych poglądów potrafili spierać się merytorycznie i dowcipnie. Żywiołowa dyskusja wywołała zaciekawienie wśród zgromadzonych gości, którzy również zabrali głos. Do debaty włączył się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, adw. Wojciech Dereziński oraz adw. Czesław Pastwa z Bydgoszczy.

Na zakończenie spotkania adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk, wicedziekan ORA w Gdańsku, przedstawił zgromadzonym gościom pomysł stworzenia kapsuły czasu, czyli pamiątkowego zbioru, będącego listem Adwokatów XXI wieku do ich następców w 200- rocznicę odrodzenia Adwokatury. Kapsuła czasu powstawać będzie do końca roku 2018, a następnie zostanie w uroczysty sposób wmurowana w Domu Adwokata.

Po zakończonej debacie dyskusje przeniosły się do ogrodu zimowego w Europejskim Centrum Solidarności.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry