Odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi odbyło się 23 czerwca 2018r. w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Zgromadzenie miało uroczysty charakter ze względu na obchody Jubileuszu 100-lecia Adwokatury Polskiej.

Dziekan adw. Jarosław Zdzisław Szymański witając gości podkreślił, że choć zgodnie z regulaminem jest to zwyczajne sprawozdawcze zgromadzenie Izby w Łodzi, to jednak odbywa się w uroczystej formule z artystyczną oprawą w obecności wybitnych gości, którzy zaszczycili zgromadzenie Izby Łódzkiej w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości oraz jubileuszu stulecia Adwokatury Polskiej. - Nie jest to przypadkowa koincydencja wydarzeń, a dowód doceniania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, ojca polskiej niepodległości roli ustrojowej i państwowotwórczej adwokatury, jako instytucji ochrony prawnej - powiedział dziekan ORA.

- To święto adwokatury, to także spotkanie członków łódzkiej palestry, gdzie doświadczamy zawodowych i koleżeńskich więzi. Jesteśmy ostoją stabilności wykładni i stosowania prawa. Jesteśmy samorządem zawodu zaufania publicznego. Samorządy zawodowe sprawują pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu. To zwyczaje zgromadzenie odbywa się w nadzwyczajnych czasach – powiedział adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.  

- Z całego serca dziękuję, za zaproszenie na to wyjątkowe święto (…) w stulecie adwokatury, która przypada w stulecie niepodległości dziękuję za poczucie budowania sprawiedliwości i bezpieczeństwa, za współpracę przy projektach, których beneficjentami są przecież łodzianie – podkreśliła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Obchody adwokatury to rok, w którym powinniśmy zjednoczyć się wokół idei budowy wspólnoty, tego co zaczęto 100 lat temu, europejskiego, praworządnego państwa, wierzącego we własną siłę, bez mówienia o sobie w kategoriach wyższości – podkreśliła sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wiesława Kuberska, przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

- Łódzcy adwokaci zapisali się historii ojczyzny, winniśmy im pamięć. Prawo, ojczyzna  honor to nie hasło na sztandarze, lecz Wasza codzienna praca. Zapisujcie kolejne karty historii – zaapelował mec. Grzegorz Wyszogrodzki, dziekan OIRP  w Łodzi.

- Budowa państwa prawa bez udziału adwokatury nie jest możliwa. Adwokatura musi pozostać wolna i samorządna. Pomysły ograniczenia roli samorządów prawniczych niestety się pojawiają - powiedział Andrzej Ritmann, przewodniczący Rady Izby Komorniczej w  Łodzi. - Życzę Wam niegasnącej odwagi do budowania wolnej i obywatelskiej ojczyzny – dodał.

- To honor dla nas uczestniczyć w zgromadzeniu. To data szczególna dla Adwokatury Polskiej. Nasza wizyta wpisuje się 30-letnią współpracę między naszymi izbami, misję adwokatury w obronie praw i wolności obywatelskich  – podkreślił przedstawiciel adwokatury francuskiej, mec. Guy de Foresta.

Wyjątkowy prezent otrzymała Adwokatura Polska od Adwokatury Ukraińskiej. Mecenas Walentin Sergiejowicz Stepiuk wręczył w imieniu adwokatury kijowskiej certyfikat wydany z Obserwatorium w Kijowie, poświadczający, że jednej z gwiazd nadano imię Adwokatury Polskiej.  Niech ta gwiazdka oświeci wasz szlak  - dodał mec. Stepiuk.

Podczas  Zgromadzenia trzech łódzkich adwokatów adw. Maria Szram, adw. Maciej Korczak i adw. Marian Koperski odebrało z rąk wiceprezesa NRA adw. prof. Piotra Kardasa odznakę Adwokatura Zasłużonym. Dziekan dziękując i gratulując odznaczonym podkreślił, iż jego wystąpienie do prezydium NRA o nadanie odznaczeń było wyrazem uznania zasług odznaczonych na niwie działalności samorządowej w obszarze dyscyplinarnym, wieloletniego trudu i zaangażowania oraz postawy etycznej.   

Podczas Zgromadzenia wręczono także pamiątkową tablicę mec. Krystynie Skoleckiej-Kona. - Szanowna Pani Mecenas w imieniu całej izby adwokackiej w Łodzi pragniemy  pożegnać panią na walnym zgromadzeniu, wręczając tablicę w podziękowaniu za 63 lata pracy i za serce dla młodych adeptów naszego zawodu – powiedział dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Nie odchodzę, za bardzo kocham ten zawód. Będę w sądzie, być może w roli pocieszyciela. Jestem córką, matką i babką adwokata – ten zawód czuję w kościach. I tego Państwu życzę, dziękując ogromnie za wyróżnienie – odpowiedziała w podziękowaniu adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Uroczystość́ uświetnił koncert fortepianowy wybitnego polskiego pianisty Pawła Kowalskiego oraz występ Amatorskiego Chóru Filharmonii Łódzkiej dla (nie)opornych.

Na uroczystym zgromadzeniu gośćmi byli: wiceprezes NRA adw. prof. Piotr Kardas,  Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Andrzej Malicki i przedstawiciele izby łódzkiej w NRA - adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Dariusz Wojnar. Obecni byli dziekani zaprzyjaźnionych rad adwokackich z Płocka, Siedlec, Częstochowy oraz przedstawiciel Izby Śląskiej.

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się także: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec Ewa Goczek, Konsul Honorowy Belgii Virginia Gostomczyk – Urbańska, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga prof. Wojciech Wolf , Konsul Honorowy Francji adw. Alicja Bień, przedstawiciele Adwokatury Francuskiej z zaprzyjaźnionego z Izbą Łódzką Lyonu w osobie mec. Guy de Foresta oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionej z łódzką adwokatury ukraińskiej z Kijowa: mec. Olenę Wiktorowną Bura, mec. Tatianę Mikołajewną Kiliczawę, mec. Walentina Sergiejowicza Stepiuka.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również przedstawiciele kierownictwa łódzkich sądów wszystkich szczebli, prokuratur, Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA  oraz dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi Pan Przemysław Szewczyk.

Zaproszenie przyjęli również prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: dziekan OIRP  w Łodzi mec. Grzegorz Wyszogrodzki, prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi Aleksander Szymański, przewodniczący Rady Izby Komorniczej w  Łodzi Andrzej Ritmann,  prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi dr Paweł Czekalski oraz prezes Regionalnego Oddziału Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry