Odbyły się IX Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

W Krakowie już po raz dziewiąty odbyły się Dni Kultury Adwokatury Polskiej, zorganizowane  przez Naczelną  Radę Adwokacką przy udziale Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Prezes NRA adw. Jacek Trela wraz z adw. Stanisławem Estreichem, przewodniczącym Komisji Kultury NRA oraz adw. Stanisławem Kłysem uroczyście otworzyli wydarzenie 24 października 2019 r.

Przed koncertem inaugurującym, a poświęconym pamięci św. Jana Pawła II z okazji zbliżającej się 100. rocznicy jego urodzin, Prezes NRA wspominał papieża-Polaka oraz przypomniał jego przesłanie do prawników. Adw. Trela przytoczył trzy ważne daty - październikowy wieczór 1978 r., kiedy cały świat usłyszał "habemus papam", czerwiec 1979 roku, gdy papież przybył z pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny i kwietniowy wieczór 2005 roku, gdy ogłoszono jego śmierć. Prezes NRA przypomniał, że podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku papież powiedział, że "Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu". Zaś w 2000 r. papież mówił do prawników: "prawnicy powinni zawsze mieć świadomość, że stoją w pierwszej linii obrony praw człowieka, ponieważ ich działalność służy ochronie samej tożsamożci ludzkiej osoby". Jan Paweł II podkreślał, że powołanie prawników widzi w perspektywie troski o dobro i godność człowieka.

Kanwą koncert, który odbył się w sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory, był słynny utwór św. Jana Pawła II "Tryptyk Rzymski". W drodze procesu sądowego udało się odzyskać 113 listów, jakie papież napisał do Danuty Michałowskiej  (córki adwokata Narcyza Michałowskiego) wybitnej aktorki Teatru Rapsodycznego, w którym Karol Wojtyła kiedyś sam był aktorem. Fragmenty listów czytał aktor Starego Teatru w Krakowie Jerzy Trela, część recytacji Danuty Michałowskiej został uprzednio nagrany.

W koncercie wzięli udział znamienici goście z kardynałem Stanisławem Dziwiszem na czele, który wzruszająco mówił o Papieżu i jego artystycznej przyjaźni z Danutą Michałowską, prorektorem UJ i znawcą problematyki teatru prof. Jackiem Popielem oraz  znawczynią i redaktorką twórczości Papieża dr Anną Karoń–Ostrowską.

Następnie odbył się wspaniały koncert, w którym wzięli udział Kaja Danczowska – skrzypce, Justyna Danczowska – fortepian, gwiazdy Opery Krakowskiej Katarzyna Oleś-Blacha i Monika Korybalska, Mariola Cieniawa – fortepian, Dmytro Holovenko – gitara klasyczna, Grzegorz Doniec OP – klarnet oraz kwartet smyczkowy „Artsemble” w składzie: Agnieszka Bugla -I skrzypce, Krzysztof Katana – II skrzypce, Damian Kułakowski – altówka, Krzysztof Sadłowski – wiolonczela.

Całe to wydarzenie było pomysłem adw. Stanisława Kłysa, który spektakl ten trwający nieprzerwanie dwie i pół godziny nie tylko przygotował, ale i poprowadził.  

25 października adwokaci z całej Polski, którzy jeszcze nigdy tak tłumnie nie uczestniczyli w Dniach Kultury Adwokatury, odwiedzili Muzeum Tadeusza Kantora oraz stary krakowski Kazimierz, gdzie zostali przyjęci w Centrum Kultury Żydowskiej przez dr. Joachima Russka oraz zwiedzili Synagogę Remu.

Wieczorem w Klubie adwokatów przy ul. Sławkowskiej odbył się, zorganizowany przez Ośrodek Badawczy Adwokatury, wykład o estetyce prawa dr. hab. Kamila Zeidlera prof. UG, a po nim koncert w wykonaniu włoskich artystów organizowany wraz  z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.

W sobotę zaś adwokaci zwiedzali sztandarową budowę komunistyczną -  Nowa Huta i niezwykłe miejsca położone na jej obrzeżach, a to słynne Opactwo Cystersów w Mogile,  Dwór Branickich ze słynnym lamusem w Branicach oraz Dworek Jana Matejki, do którego jeździł ze swojego mieszkania w Krakowie położonego przy ul. Floriańskiej 43, gdzie namalował wedle tradycji obraz znajdujący się w sukiennicach „Kościuszko pod Racławicami”. Wycieczka zakończyła się w jedynej restauracji, jaka pozostała z tamtego socjalistycznego czasu w Nowej Hucie – położonej tuż obok miejsca, gdzie wcześniej znajdował się pomnik Włodzimierza Lenina -  „Stylowa”, gdzie menu miało charakter taki, jak za czasów realnego socjalizmu w PRL.

Finałem był specjalnie, jak co roku przygotowywany dla adwokatów, spektakl kabaretu Piwnica pod Baranami. Wedle opinio communis spektakl, jak zawsze świetny, był inny niż dotychczasowy, co dowodzi tylko żywotności Piwnicy i ciągle niegasnącej weny tych artystów, którzy wspierają nas przez te wszystkie minione lata.

 IX DKAP zakończyły się, jak co roku, uroczystą Mszą św. odprawioną w Bazylice Ojców Dominikanów p.w. Świętej Trójcy w Krakowie przez wielkiego przyjaciela Adwokatury, odznaczonego przez nas Adwokatura Zasłużonym o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP. Msza odprawiona była w asyście pocztu sztandarowego krakowskiej ORA w obecności zarówno jej dziekana adw. Pawła Gierasa, jak i przewodniczącego Komisji Kultury NRA adw. Stanisława Estreicha.

Należy tylko wyrazić nadzieję, że Dni Kultury Adwokatury będą kontynuowane zawsze i na zawsze, gdyż stanowiły i stanowią naszą wizytówkę i legitymizację dla tego, co czynimy na polu kultury wysokiej, gdyż jest to nasz niezaprzeczalny wkład w utrzymanie najlepiej pojętej tradycji narodowej polskiej inteligencji.

adw. Stanisław Kłys

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry