Opinia ORA w Warszawie ws projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Opinia przygotowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym została złożona 17 lipca br. w Sejmie RP.

W opinii ORA w Warszawie apeluje o natychmiastowe zaprzestanie prac nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a autorów projektu wzywa do wycofania tego projektu z dalszych prac legislacyjnych.

(czytaj treść opinii ORA w Warszawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/