„Opolski przedsiębiorca w kryzysie - opieka prawna adwokata”

„Opolski przedsiębiorca w kryzysie - opieka prawna adwokata” – to hasło programu pomocowego zaproponowane przez opolską izbę adwokacką władzom wojewódzkim. Celem programu ma być wsparcie prawne lokalnych przedsiębiorców, dotyczące sytuacji wywołanych przez epidemię koronawirusa. Z propozycją współpracy w tym zakresie wystąpił dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu – adw. Marian Jagielski do Andrzeja Buły, marszałka województwa opolskiego.  

Celem programu ma być pomoc w zachowaniu płynności finansowej oraz w utrzymaniu miejsc pracy. Adwokaci mieliby  doradzać w tym, jak uzyskać przygotowane przez władze państwowe formy wsparcia oraz pomagać w wypełnianiu odpowiednich formularzy i wniosków, czy kompletowaniu odpowiedniej dokumentacji. Adwokaci również mogą pomóc w mediacjach w zakresie wzajemnych relacji biznesowych. Pomoc mogłaby być udzielana zdalnie – mailowo lub telefonicznie.

Sposób organizacji i finansowania oparty miałby być o rozwiązania przewidziane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.     

Pismo dziekana opolskiego zostało przekazane przez adw. Jacka Trelę, prezesa NRA, do wszystkich dziekanów ORA, w celu poddania pod rozwagę podjęcia takich działań na terenach pozostałych izb adwokackich.

czytaj pismo dziekana ORA w Opolu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry