ORA Bydgoszcz: wyłoniono laureatów Izbowego Konkursu Krasomówczego

20 lutego 2020 r., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, odbyły się przesłuchania w ramach Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wydarzenie rozpoczęła adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, witając przybyłych aplikantów adwokackich oraz przedstawiając jury, w którego skład weszli: adw. Ewa Czerska, pełniąca funkcję przewodniczącej oraz adw. Andrzej Biliński, adw. Izabela Kosierb i adw. Michał Bukowiński.

Aplikantom adwokackim przypomniano o regulaminowych wymaganiach, dotyczących wystąpień oraz o kryteriach jakimi będzie kierowało się jury przy ocenie konkursowych wystąpień. Zgromadzoną publiczność tradycyjnie już poproszono, aby wyłoniła swoich laureatów tegorocznego IKK . Następnie publiczność i członkowie jury wysłuchali wystąpień poszczególnych par procesowych.

Aplikanci adwokaccy zaprezentowali swoje umiejętności oratorskie wcielając się w role pełnomocników powodów i pozwanych, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i oczywiście obrońców. 

W ocenie członków jury prezentowany poziom wszystkich wystąpień był bardzo wyrównany. Decyzją komisji oceniającej I miejsce przyznano apl. adw. Weronice Mazurkiewicz–Opielińskiej, II miejsce - apl. adw. Michałowi Sarneckiemu, III miejsce - apl. adw. Kornelii Zawiszewskiej. 

Dodatkowo postanowiono uhonorować pozaregulaminową nagrodą w postaci wyróżnienia apl. adw. Jakuba Jaworskiego. Podobnie jak w minionym roku aplikanci adwokaccy, Weronika Mazurkiewicz-Opielińska i Michał Sarnecki będą reprezentowali bydgoską izbę podczas Środowiskowego Konkursu Krasomówczego.

Wszystkim występującym bardzo serdecznie gratulujemy, a za laureatów już dziś trzymamy kciuki podczas kolejnych, konkursowych potyczek słownych. 

 

Fot. Przemek Obarski 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry