ORA Bydgoszcz zapowiada debatę o reformie sądownictwa

Adwokaci i aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej aktywnie uczestniczyli w codziennych protestach, które odbywały się w obronie wolnych sądów. Co wieczór przed tłumami manifestujących w Bydgoszczy, przemawiał adw. Michał Bukowiński, który na każdym ze spotkań wygłaszał rzeczowy wykład o ważności niezwisłych sądów i trójpodziału władzy. Zapowiedział też debatę nad reformą sądownictwa.

Bydgoskiej protesty odbywały się pod pomnikiem założyciela miasta, króla Kazimierza Wielkiego, usytuowanego w sąsiedztwie siedziby Sądu Okręgowego oraz Okręgowej Rady Adwokackiej.

Objawienie protestu

To tu każde z wystąpień mecenasa zbierało burzę oklasków. Redaktor naczelny Gazety Wyborczej w podsumowaniu tygodnia protestów w Bydgoszczy, opublikowanym w piątkowym wydaniu Gazety napisał:

- Objawieniem protestu i jednym z jego bohaterów pierwszoplanowych nie był żaden polityk, lecz prawnik. Mecenas Michał Bukowiński z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, świetny mówca, dawał przy okazji wykłady na temat trójpodziału władzy i roli niezależnych sądów w społeczeństwie.

Sam mecenas przyznał, że w trakcie rozmów z uczestnikami protestów przekonał się, że oczekują nie tylko emocji, haseł i poczucia bycia razem, ale również przystępnie podanych informacji o planowanych zmianach.

- To w moim odczuciu pokazuje rolę jaką adwokaci mogą i powinni odgrywać w publicznej debacie, w tym również przy okazji protestów. – dodał adw. Michał Bukowiński

Konieczna jest edukacja obywatelska

W wywiadzie udzielonym Aleksandrze Lewińskiej dla Magazynu Bydgoskiego przekonywał, dlaczego walka o wolne sądy ma sens i co naprawdę należy zmienić w polskim sądownictwie.

Podkreślił też znaczenie edukacji obywatelskiej:

– Idąc na niedzielną manifestację widziałem siedzących w ogródkach, dobrze bawiących się młodych ludzi. Świetnie, że cieszą się swoją wolnością. Ale szkoda, że nie czują związku między tą wolnością, z której korzystają, a tym, co się dzieje teraz w parlamencie. Tu mam pretensje do siebie i do swojego środowiska: że przez 28 lat bardzo zaniedbaliśmy edukację obywatelską. Płacimy za to zaniedbanie. Dopiero kilka lat temu zabraliśmy się jako adwokaci do edukacji prawniczej w szkołach. Za późno. Być może dlatego kto inny przejął rząd dusz nad narodowcami czy kibolami. Uznawaliśmy za oczywiste, że wartości demokracji liberalnej, państwa prawa, szczególnie po doświadczeniach komunistycznych, będą na kolejne pokolenia przechodzić w sposób naturalny. A okazało się, że to wymaga pracy, tłumaczenia, edukacji.

Zapowiedź debaty w Bydgoszczy pod auspicjami adwokatury

Ostatniego dnia protestów tj. 24 lipca w trakcie swojego przemówienia mecenas Bukowiński podkreślił, że protest obecnie wchodzi w nową fazę, w fazę debaty. 


- Są już apele ogólnopolskie o stworzenie okrągłego stołu do debaty nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Mamy pomysł aby pod auspicjami adwokatury również w Bydgoszczy taką debatę prowadzić. Chcielibyśmy do tej debaty zaprosić wszystkich posłów z naszego regionu, przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych i Państwa. Chcemy aby ta debata odbywała się przy Państwa udziale. Chcemy aby ten kryzys konstytucyjny przyniósł tę pozytywną zmianę, żeby ta rozbudzona ciekawość, rozbudzona świadomość obywatelska sprawami konstytucyjnymi nie została zmarnowana. Zapraszam już dziś na tę debatę, do tych rozmów, o tym jak powinien być reformowany wymiar sprawiedliwości. Bo to tu są osoby, które chcą reformować wymiar sprawiedliwości! -
powiedział. 

 

Wywiad z adw. Michałem Bukowińskim dostępny na Bydgoszcz.wyborcza.pl http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,71270,22123810,walka-o-sady-cie-nie-dotyczy-dopoki-nie-zderzysz-sie-z-rzadowa.html

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry