ORA w Bydgoszczy solidaryzuje się z pracownikami sądów powszechnych

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy podjęła uchwałę, w której poparła protest pracowników sądów powszechnych.

- Wyrażamy głębokie przekonanie, iż warunkiem koniecznym sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości jest istnienie profesjonalnej, a więc godnie opłacanej, kadry sekretarzy sądowych, asystentów sędziów oraz pracowników działów administracyjnych i technicznych – czytamy w uchwale.

Bydgoska rada adwokacka apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o to, aby wkład pracowników sądów w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości został dostrzeżony i należycie doceniony.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry