ORA w Gdańsku negatywnie ocenia projekt ustawy o Policji

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku przyjęła 12 października uchwałę, w której wyraża stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji  oraz niektórych innych ustaw. 

Zdaniem izby gdańskiej, rozwiązania przyjęte w projekcie zmian do ustawy o Policji poważnie ograniczają obywatelom korzystanie z ich praw i wolności konstytucyjnych, a także wprowadzają niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa ograniczenia w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy obrończej i adwokackiej.

W ocenie ORA w Gdańsku, największe obawy budzą propozycje dotyczące funkcjonowania tajemnic zawodowych, zmierzające do dalszego osłabienia gwarancji ochrony tych tajemnic, poprzez poddawanie adwokatów takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. Niedopuszczalne jest nadto przyznanie prawa funkcjonariuszom do oceny, czy zebrany w ten sposób materiał jest objęty tajemnicą zawodową.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań nie tylko nie buduje nowych skutecznych mechanizmów kontroli nad działalnością Policji i służb, lecz eliminuje dotychczasowe rozwiązania krytycznie ocenione przez Trybunał Konstytucyjny jako niewystarczające. Proponowane zmiany godzą w prawa i wolności konstytucyjne, w prawo do obrony, a także niezbędne w wykonywaniu zawodu adwokata zaufanie w relacji z mocodawcami.

 

(czytaj cała uchwałę ORA w Gdańsku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski