ORA w Gdańsku zaniepokojona zmianami legislacyjnymi

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku przyjęła 14 lipca uchwałę, w której wyraża głęboki sprzeciw wprowadzonymi zmianami w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sadów powszechnych oraz propozycjami zmian w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Wprowadzona regulacja całkowicie uzależnia władzę sądowniczą od polityki Ministra Sprawiedliwości, który w sposób niekontrolowany  może decydować o tym, kto zostanie sędzią w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym - czytamy w uchwale.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku stoi na stanowisku, iż uchwalone zmiany godzą w porządek konstytucyjny i burzą konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy. Zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do odwrócenia nowelizacji przepisów, w wyniku których podważono podstawowy fundament demokratycznego Państwa prawnego.

(czytaj całą uchwałę)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/