ORA w Katowicach w obronie porzucanych zwierząt

Okręgowa Rada Adwokacka na wniosek Koła Przyjaciół Czworonogów podjęła uchwałę, w której przypomina o konsekwencjach karnych za porzucenie zwierząt oraz zachęca wszystkich do informowania o znanych im przypadkach porzucania psów i kotów organizacji społecznych zajmujących się prawami zwierząt, deklarując wsparcie i pomoc prawną w skutecznej walce z taką przestępczością.


W sezonie wakacyjnym od lat nasila się proceder porzucania zwierząt domowych, głównie psów i kotów. Do opinii społecznej za pośrednictwem mediów docierają informacje jedynie o najbardziej bulwersujących przypadkach okrutnego znęcania się nad zwierzętami, doprowadzającego do ich śmierci.

Warto zatem przypomnieć, że ustawa o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami, w szczególności psami i kotami uznaje samo porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, przewidując za to przestępstwo karę grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat dwóch. Sąd może orzec dodatkowo wobec sprawcy przestępstwa zakaz posiadania zwierzęcia oraz obciążyć go obowiązkiem zapłaty nawiązki aż do 100 000zł. Z uznaniem należy odnieść się do ostatniej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości co do zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami, jednakże najważniejsze dla działania na rzecz ochrony zwierząt jest reagowanie obywateli na znane im przypadki łamania prawa.

Adwokaci z Izby Katowickiej współdziałając z Fundacją „Świat Zwierzętom” apelują zatem o podjęcie szerokiej akcji społecznej na rzecz ochrony zwierząt, zachęcając wszystkich do informowania o znanych im przypadkach porzucania psów i kotów organizacji społecznych zajmujących się prawami zwierząt, deklarując wsparcie i pomoc prawną w skutecznej walce z taką przestępczością.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski