ORA w Kielcach popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych i prokuratur

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach w pełni popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych i prokuratur, dostrzegając dysproporcje między zarobkami tychże pracowników, a ilością obowiązków służbowych na nich nałożoną - czytamy w uchwale kieleckiej ORA, przyjętej 20 grudnia 2018 r.

Potrzeba poprawy warunków pracy i płacy tej kadry jest niepodlegająca dyskusji, bowiem każdego dnia wykonują oni odpowiedzialne, pracochłonne i stresujące zadania - podkreślają sygnatariusze uchwały.

Czytamy w niej, że funkcjonowanie sądów i prokuratur oraz wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów sędziów i prokuratorów, a także pracowników pionów administracyjnych i technicznych. Ich codzienna praca i zaangażowanie w powierzone obowiązki, nie tylko wpływa na szybkość i sprawność toczących się postępowań, ale także w istotny sposób kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie, bowiem to wysiłek właśnie tych osób stanowi najbardziej bezpośredni przejaw działania organów wymiaru sprawiedliwości dla Obywateli.

Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach wyrażają przy tym głębokie przekonanie, że warunkiem koniecznym sprawnego działania organów wymiaru sprawiedliwości jest istnienie profesjonalnej, a więc godnie opłacanej, kadry sekretarzy sądowych, prokuratorskich, asystentów sędziów i prokuratorów oraz pracowników działów administracyjnych i technicznych. Dalsze oderwania wynagrodzeń od realiów rynkowych spowoduje odpływ doskonale przygotowanej, doświadczonej kadry urzędniczej do innych zawodów, czego negatywne skutki odczuje całe Społeczeństwo.

Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach apeluje do Prezesa Rady ministrów i Ministra Sprawiedliwości o uwzględnienie postulatów protestujących w jak najszerszym zakresie, który odzwierciedlał będzie wkład pracowników sądów i prokuratur w sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i budowę jego wizerunku.

(czytaj całą uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry