ORA w Kielcach przeciwko aktom nienawiści

Adwokaci, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach wyrazili sprzeciw wobec wszelkim aktom nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka oraz brak szacunku dla najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie. Uchwałę z tym przesłaniem przyjęto 16 stycznia 2019 r.

Sygnatariusze uchwały podkreślają, że z ogromnym smutkiem przyjęli wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni myślą, że w naszej Ojczyźnie wciąż jesteśmy świadkami pokładów ślepej nienawiści do drugiego człowieka
i niewyobrażalnych aktów agresji" - czytamy w uchwale.

Członkowie ORA w Kielcach zwracają się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli; nauczycieli, wychowawców, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, duchownych o podjęcie wspólnego dzieła edukacji młodego pokolenia w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz uświadamiania społeczeństwu zagrożeń płynących z mowy nienawiści dla relacji międzyludzkich i ładu moralnego.

(czytaj treść uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry