ORA w Koszalinie: pomoc dla rodzin ofiar tragedii w escape roomie

W związku z tragicznym wypadkiem w escape roomie w Koszalinie z 4 stycznia 2019 r., w którym śmierć poniosło pięć młodych osób, Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie niezwłocznie przyłączyła się do akcji pomocy rodzinom ofiar.

W dniach 5 i 6 stycznia zorganizowano dyżury telefoniczne adwokatów, a 6 stycznia przedstawiciele Rady wzięli udział w spotkaniu sztabu kryzysowego z rodzinami. W czasie spotkania udzielono szeregu porad i wyjaśnień sytuacji prawnej i faktycznej. Poinformowano też rodziny, iż od 7 stycznia w biurze Rady przygotowana zostanie lista adwokatów, którzy zgłosili akces wszechstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej rodzinom ofiar tragedii. Lista ta jest sporządzona i znajdują się na niej nazwiska licznych adwokatów, którzy spontanicznie zgłosili się do świadczenia pomocy.

Dziekan ORA w Koszalinie
adw. Ryszard Bochnia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry