ORA w Koszalinie popiera postulaty protestujących pracowników sądów powszechnych

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie podjęła uchwałę, w której poparła protest pracowników sądów powszechnych.

- Zmieniająca się w wymiarze sprawiedliwości rzeczywistość skutkuje nakładaniem coraz to nowych obowiązków i wyzwań kadrze zatrudnionej na stanowiskach, które służą pomocą sędziom w orzekaniu. Oderwane od realiów wynagrodzenia tych osób powodują narastanie poczucia niesprawiedliwości, niedocenienia ich wysiłków i zaangażowania w wykonywanie codziennych obowiązków. – czytamy w uchwale.

ORA w Koszalinie apeluje do premiera i ministra sprawiedliwości o uwzględnienie postulatów protestujących w jak najszybszym czasie, ponieważ dalsza akcja protestacyjna odbija się negatywnie na prawach obywateli do sprawiedliwego sądu, który rozstrzygać ma sprawy w przyzwoitych terminach.

czytaj uchwałę

Stanowisko w sprawie protestujących pracowników sądów powszechnych zajęła w ubiegłym tygodniu ORA w Bydgoszczy. (czytaj)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry