ORA w Koszalinie: stanowisko w sprawie reformy sądownictwa

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie wydała 24 lipca br. stanowisko, w którym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Prezydenta RP o zawetowaniu ustaw dotyczących sądownictwa.

- Głos koszalińskiej Adwokatury wpisuje się w ogólnopolski apel autorytetów prawniczych oraz wszystkich środowisk, które wyraziły swoje stanowisko, akcentując zaniepokojenie zmianami godzącymi w porządek konstytucyjny RP oraz kierując stosowne apele do Pana Prezydenta RP o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 5 Konstytucji. – czytamy.

ORA w Koszalinie podkreśla też, że w demokratycznym państwie prawa nie można odbierać obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów, a tylko utrzymanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów daje realne gwarancje ochrony tych praw i wolności. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, ale winna mieć na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw.

Rada zaznacza, że kształt reformy winien być wypracowany w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, w tym ze środowiskami prawniczymi z wykorzystaniem wiedzy autorytetów z tych środowisk. Forum takiej debaty może stanowić okrągły stół proponowany przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj stanowisko ORA w Koszalinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/