ORA w Krakowie na temat kryzysu konstytucyjnego

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wydała 11 grudnia 2015 r. stanowisko, w którym odnosi się do kryzysu konstytucyjnego.

W stanowisku czytamy, że źródłem kryzysu jest próba podporządkowania procesu stanowienia, wykładni i stosowania prawa doraźnym zamierzeniom politycznym, z jednoczesnym naruszeniem autorytetu Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji powołanej do strzeżenia praworządności, praw i wolności obywatelskich.

Czytaj stanowisko

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry