ORA w Krakowie o dostępie zatrzymanych do adwokata

Izba krakowska zwróciła się do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o podjęcie działań w kierunku utworzenia list adwokatów, które byłyby dostępne we wszystkich jednostkach Policji, w celu zapewnienia realnego dostępu do adwokata, szczególnie w ciągu 48 pierwszych godzin po zatrzymaniu.

Tej kwestii poświęcone jest stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. ORA wskazuje na treść Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do informowania osoby trzeciej i pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. 

(zobacz stanowisko ORA w Krakowie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry