ORA w Krakowie zaniepokojona przyjętymi przez Sejm i proponowanymi zmianami legislacyjnymi

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie wyraża głębokie zaniepokojenie wobec przyjętych oraz proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, o zmianę ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. 

W stanowisku z 17 lipca, ORA w Krakowie stwierdza, że przyjęte przez Sejm ustawy zagrażają konstytucyjnym prawom każdego obywatela: do sprawiedliwego procesu oraz do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zwraca się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o skorzystanie z konstytucyjnych uprawnień oraz autorytetyu Głowy Państwa w celu wyeliminowania przyjętych rozwiązań, jako nie leżących zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, jak i praw i wolności obywatelskich.

Dostrzegając konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości i procedur sądowych, Adwokatura krakowska deklaruje wszelką pomoc i wsparcie w procesie tworzenia dobrego i przyjaznego obywatelom prawa.

(czytaj stanowisko ORA w Krakowie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/