ORA w Łodzi zaniepokojona o standardy demokratycznego państwa prawa

ORA w Łodzi podjęła uchwałę, w której wyraziła zaniepokojenie o demokratyczne i stabilne prawo. 

W uchwale adwokaci tłumaczą, że prawa i wolności obywatelskie mogą być realizowane wyłącznie w demokratycznym państwie prawnym – czyli takim, w którym władza państwowa działa na podstawie i w granicach prawa, które nie może być traktowane instrumentalnie dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych.

ORA w Łodzi apeluje do NRA o zwrócenie się do Sejmu i Prezydenta RP z apelem o troskę i rozwagę w zachowaniu demokratycznych standardów w porządku prawnym państwa w pracach legislacyjnych nad: ponownym połączeniem stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, powołaniem Izby Wyższej Sądu Najwyższego z udziałem osób reprezentujących czynnik społeczny, który miałby orzekać w sprawach prawomocnych wyroków sądów cywilnych i karnych bulwersujących opinię społeczną oraz zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

- Adwokatura Łódzka wyraża niepokój wobec każdego zachowania, którego celem jest dążenie do umocnienia prymatu polityki nad prawem, będącym filarem demokratycznego państwa prawnego – czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Czytaj uchwałę ORA w Łodzi z 19 listopada br. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry