ORA w Lublinie o orzeczeniu TK w sprawie RPO

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie podjęła 15 kwietnia 2021 r. uchwałę związaną z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w której wyrażono pełne uznanie dla pracy Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Adama Bodnara.

Treść uchwały:

W obliczu dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, której skutkiem jest ryzyko wyłączenia z procesu powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich demokratycznie wybranego Senatu RP oraz ryzyko pozbawienia obywateli, wynikającego z art. 80 Konstytucji, prawa do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie pragnie zapewnić, że adwokaci zawsze strzegli i strzec będą praw i wolności obywateli bez względu na dążenia polityków zmierzające do wyłączenia wszystkich mechanizmów kontroli władzy publicznej.

Wyrażamy uznanie dla działalności wszelkich ruchów obywatelskich, które podejmują wysiłki w celu monitorowania naruszeń oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Deklarujemy nasze zaangażowanie i współpracę w tworzeniu mechanizmów skutecznej ochrony obywateli przed nadużyciami władzy publicznej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyraża najwyższe uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Adama Bodnara oraz pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, za wieloletnią pracę na rzecz praw i wolności obywatelskich. Państwa wrażliwość, umiar, determinacja i bezkompromisowość w dążeniu do zapewnienia ochrony podstawowych praw i wolności człowieka zasługują na najwyższy szacunek i stanowią punkt odniesienia oraz wzór działania dla wielu prawników.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski