ORA w Lublinie o stawkach adwokackich

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie apeluje do ministra sprawiedliwości o pogłębioną analizę w planowanych zmianach stawek adwokackich i radcowskich.

Lubelska rada przypomina, że od 2002 roku stawki adwokackie nie były podnoszone (z wyjątkiem częściowej podwyżki z początku roku 2016), w tym czasie przeciętne wynagrodzenie wzrosło dwukrotnie.  Adwokaci zwracają również uwagę, że rząd zapowiedział podwyższenie wynagrodzenia w administracji centralnej ze względu na zamrożone wynagrodzenie od 2008 r.

W uchwale przyjętej 20 lipca br. podkreślono również, że nietrafiony jest pogląd, że stawki, jakie strona wygrywająca sprawę uzyska od przeciwnika są astronomiczne. Są one od początku bieżącego roku zbliżone do stawek rynkowych, a ich obniżenie oznaczać będzie pokrzywdzenie obywateli, słusznie dochodzących swych praw w sądach.

czytaj uchwałę 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry