ORA w Lublinie: państwo powinno zapewniać zatrzymanym pomoc adwokata

"Obowiązkiem państwa powinno być zapewnienie zatrzymanemu pomocy adwokata z urzędu na najwcześniejszym etapie" - głosi uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, przyjęta 25 maja.

W uchwale czytamy, że gwarancje praw zatrzymanych, wynikające z Konstytucji oraz prawa europejskiego i krajowego, muszą być ściśle przestrzegane. Niedopuszczalne jest używanie przemocy i nadużywanie środków przymusu bezpośredniego. 

Adwokatura jest ustawowo powołana do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w powyższym zakresie, w tym także w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumienia się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/