ORA w Olsztynie w obronie niezależności sądów

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie przyjęła 13 lutego uchwałę w sprawie aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, stając w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie uznaje za niedopuszczalne stosowanie jakichkolwiek sankcji personalnych wobec sędziów za ich działalność orzeczniczą. Niezależność od innych władz, niezawisłość, podleganie tylko konstytucji i ustawom to niepodważalne atrybuty sądów. Ocena sądowych orzeczeń przez jakąkolwiek inną wladzę niż władza sądownicza, nie może naruszać tych fundamentalnych konstytucyjnych zasad.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie apeluje do całego środowiska prawników w Polsce o solidarność i aktywne poparcie dla niezawisłości sędziowskiej. Żądamy prawdziwej reformy sądownictwa i reformy postępowania przed sądami, wypracowanej w oderwaniu od polityki, walki o władzę i zmian personalnych.

(czytaj uchwałę ORA w Olsztynie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski