ORA w Olsztynie za upowszechnieniem wideokonferencji w sądzie

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie postanowiła zwrócić się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z prośbą o stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na przeprowadzenie rozpraw apelacyjnych w trybie teleinformatycznym. Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na posiedzeniu 9 lutego. 

Obowiązujące przepisy (art. 151 § 2 KPC, art. 235 § 2 KPC, art. 177 § 1a KPK, art. 390 § 3 KPK oraz art. 517b § 2a i 2b KPK) pozwalają na przeprowadzenie „posiedzenia na odległość” i „dowodu na odległość”. Niestety, zmiana przepisów nie przełożyła się na praktykę. Wynika to z niedostatecznego wyposażenia technicznego sądów, które zazwyczaj dysponują zaledwie jedną salą do wideokonferencji oraz z przyczyn organizacyjnych, związanych z przeprowadzeniem rozprawy „na odległość”.

Adwokaci izby olsztyńskiej mają szczególne powody, by ubiegać się o szersze stosowanie możliwości, jakie stwarzają obowiązujące przepisy i współczesna technika. Czas przejazdu z Olsztyna do Białegostoku, z uwagi na zły stan dróg na tej trasie, przekracza 3 godziny w jedną stronę przy dobrych warunkach drogowych. Zimą czas ten jest znacznie dłuższy. Brak jest wystarczającej liczby połączeń autobusowych i kolejowych.

Podjęcie w tej sprawie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie odpowiada potrzebom stron postępowania i ich pełnomocników. Zwracamy uwagę, że już w apelacji lub w odpowiedzi na apelację w sprawie cywilnej warto zamieścić wniosek w trybie art. 151§ 2 k.p.c. o przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. 

adw. Jerzy Dobrzański

wicedziekan ORA w Olsztynie

(czytaj dokument)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/