ORA w Opolu: o agresji nieletnich w świetle prawa


Sekcja Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu zainaugurowała swoją działalność 7 marca. Spotkanie dotyczyło agresji nieletnich w świetle prawa.

W pierwszym spotkaniu, otwierającym cykliczne debaty dotyczące problemów z zakresu prawa rodzinnego, udział wzięli sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Kluczborku, dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz adwokaci Izby Adwokackiej w Opolu.

Spotkanie otworzył adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu, który zaakcentował potrzebę integracji oraz konieczność wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy grupami zawodowymi, które zajmują się sprawami nieletnich.

W trakcie spotkania panowała serdeczna atmosfera, która sprzyjała wymianie poglądów i doświadczeń.

Ponadto zaproszeni goście – uczestnicy debaty - bardzo entuzjastycznie podjęli propozycję dążenia do zmiany ustawy o nieletnich i wspólnej pracy nad propozycjami grup zawodowych, które brały udział w spotkaniu.

Organizatorki spotkania z ramienia Sekcji Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej były adw. Ewa Łukomska – Boroń i adw. Maria Mehl.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry