ORA w Opolu powołała sekcje tematyczne

Kolejna już izba powołała sekcje tematyczne, które będą wspierać prace Okręgowej Rady Adwokackiej. Tym razem uchwałę o utworzeniu sekcji podjęła ORA w Opolu.

Powołano:
Sekcję Prawa Rodzinnego i Edukacji Prawnej, przewodnicząca - adw. Ewa Łukomska-Boroń,
Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego, przewodniczący - adw. Łukasz Budziński,
Sekcję Prawa i Postępowania Cywilnego, przewodnicząca - adw. Agnieszka Szot,
Sekcję Procesu Inwestycyjnego, przewodniczący - adw. Tomasz Zapotoczny.
Powołano również koordynator ds. Sekcji Tematycznych przy ORA w Opolu, którą została adw. Amelia Zembaczyńska.

Adwokaci, którzy chcieliby włączyć się w prace sekcji proszeni są o zgłaszanie się do adw. Amelii Zembaczyńskiej.

Sekcje tematyczne to pionierski pomysł izby warszawskiej. Celem sekcji jest m.in. doskonalenie zawodowe, wymiana doświadczeń, kształtowanie wizerunku adwokatury oraz udział w procesie legislacyjnym. Do tworzenia sekcji prawa przy okręgowych radach adwokackich zachęcał Krajowy Zjazd Adwokatury, który podjął w listopadzie uchwałę na ten temat. (czytaj uchwałę).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry