ORA w Płocku krytycznie ocenia projekt ustawy o Policji

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku 27 sierpnia 2015 r. podjęła uchwałę, w której udzieliła pełnego poparcia i utożsamiła się z działaniami podjętymi przez Naczelną Radę Adwokacką w sprawie projektu ustawy o Policji.

Adwokaci płoccy oceniają, że projektowane zmiany godzą w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską.

W uchwale podkreślono, że proponowane zmiany nie tylko nie realizują zaleceń wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. – O ile ze wskazanego wyżej wyroku TK wynikało jednoznaczne zalecenie dla ustawodawcy zobowiązujące do wprowadzenia w tej materii rzetelnych i skutecznych mechanizmów kontroli zewnętrznej nad działalnością Policji i służb, o tyle wspomniany projekt nie tylko tych mechanizmów nie zapewnia, ale wręcz je eliminuje. – czytamy.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry