ORA w Płocku w obronie tajemnicy adwokackiej

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku zajęła stanowisko w sprawie naruszenia tajemnicy adwokackiej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

W stanowisku czytamy, że obowiązek zachowania tajemnicy przez adwokata, który uzyskał informację od swojego klienta prowadząc jego sprawę, należy do podstawowych praw obywatela. Nie adwokata, lecz tego, kto korzysta z jego usług.

Tajemnica adwokacka ma charakter bezwzględny, a jej przestrzeganie stanowi obowiązaek wynikający wprost z zasad etyki adwokackiej i ustawy. Jest istotą i sensem wykonywania tego zawodu - podkreślają sygnatariusze stanowiska.

 

(czytaj stanowisko ORA w Płocku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski