ORA w Poznaniu przeciwko połączeniu stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu podjęła 12 listopada uchwałę, w której wyraża stanowczy protest wobec pprezentowanych publicznie projektów: połączenia stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz przyznania władzy wykonawczej - Prezydentowi prerogatyw w stosunku do sądów powszechnych.

ORA w Poznaniu jest zdania, że połączenie stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości zaowocuje zagrożeniem politycznego podporządkowania Prokuratury i uczynienia z niej "instrumentu realizacji polityki".

Sprzeciwia się też projektowi przyznania władzy wykonawczej - Prezydentowi prerogatyw w stosunku do sądów powszechnych, w tym prawa "nadzoru nad rozpatrywaniem skarg na sądy" oraz wobec projektu utworzenia "Izby Wyższej Sądu Najwyższego" z udziałem osób reprezentujących tzw. czynnik społeczny, powołanych przez Prezydenta, która miałaby orzekać "w przypadkach szczególnie bulwersujących prawomocnych wyroków w sprawach cywilnych i karnych".

(czytaj uchwała ORA w Poznaniu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/