ORA w Rzeszowie: stop mowie nienawiści

W związku z zabójstwem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, kolejna Okręgowa Rada Adwokacka zabrała głos w sprawie mowy nienawiści w życiu publicznym.

Adwokaci izby rzeszowskiej stanowczo sprzeciwiają się wszechobecnej w przestrzeni  publicznej mowie  nienawiści, która  opanowała Internet, obecna jest w  telewizji i prasie, w  debacie politycznej i  dialogach Polaków. 

- Eskalacja takiej formy pseudo-komunikacji społecznej jest niedopuszczalna. Szerzenie treści jednoznacznie negatywnych, dzielenie Polaków, tolerowanie nazizmu i antysemityzmu, a  także królujący w sieci hejt, prowadzą nieuchronnie do unicestwiania wartości humanistycznych. Obowiązkiem demokratycznego Państwa jest temu  przeciwdziałać. – czytamy w uchwale.

Rzeszowska Rada apeluje do osób odpowiedzialnych za stan Państwa o podjęcie wszelkich działań  zmierzających do zatrzymania kampanii nienawiści,  w  interesie całej wspólnoty, jaką  stanowią  Polacy.

czytaj więcej

W podobnym tonie wypowiedziały się Okręgowe Rady Adwokackie w Gdańsku, Kielcach i Warszawie. Prezes NRA, adw. Jacek Trela wystosował list do dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich w sprawie podjęcia przez rady adwokackie działań mających na celu zapobieganie mowie nienawiści.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry